Usługi lingwistyczne

W ramach usług lingwistycznych Kancelaria wykonuje m.in. następujące czynności:

  • Prowadzenie korespondencji i spraw firmowych w j. niemieckim
  • Rozmowy telefoniczne z kontrahentami / urzędami zagranicznymi w j. niemieckim
  • Załatwianie spraw prywatnych / urzędowych w j. niemieckim
  • Redakcja pism urzędowych / artykułów / tekstów okolicznościowych / specjalnych
  • Optymalizacja tekstu (dostosowanie tekstu do realiów językowych adresata)
  • Adjustacja tekstu (przygotowanie do druku pod względem stylistycznym i ortograficznym)
  • Wyszukiwanie danych teleadresowych

oraz inne nietypowe usługi wg indywidualnych potrzeb klienta.