Współpraca z zagranicą

Kancelaria Tłumaczeń wykonuje usługi doradcze w zakresie współpracy międzynarodowej oraz prowadzi kompleksową obsługę lingwistyczną kontaktów zagranicznych dla firm, instytucji oraz klientów indywidualnych.

 • Współpracujesz z zagranicą?
 • Poszukujesz nowych kontrahentów lub rynków zbytu za granicą?
 • Potrzebujesz informacji na temat rynków zagranicznych?
 • Chciałbyś zaprezentować Twoją firmę na targach międzynarodowych?
 • Zamierzasz otworzyć firmę za granicą?

Zadbaj o skuteczną komunikację Twojej firmy!

Profesjonalna obsługa językowa kontaktów zagranicznych daje gwarancję niezakłóconej i precyzyjnej komunikacji z zagranicznymi partnerami handlowymi.
To również niewątpliwe korzyści płynące z podniesienia prestiżu oraz poprawy wizerunku Twojej firmy za granicą, a także znaczne obniżenie kosztów związanych z brakiem konieczności tworzenia działu współpracy z zagranicą.

Oferta usług doradczych obejmuje:

 • doradztwo w zakresie współpracy międzynarodowej
 • wyznaczenie bezpośredniej osoby kontaktowej dla partnerów zagranicznych
 • prowadzenie korespondencji handlowej
 • negocjacje biznesowe z kontrahentami zagranicznymi
 • reprezentacja firmy na targach międzynarodowych
 • rozmowy telefoniczne
 • tele-/videokonferencje
 • poszukiwanie partnerów handlowych za granicą
 • zbieranie informacji na temat rynków zagranicznych
 • udzielanie informacji i pomoc w założeniu firmy za granicą
 • udzielanie informacji na temat zagranicznych targów branżowych
 • redakcja tekstów promocyjnych i reklamowych w języku obcym
 • przygotowanie obcojęzycznej oferty firmy
 • poszukiwanie nieruchomości za granicą

Oferta dotyczy krajów niemieckiego obszaru językowego.